Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Een turbulente eerste week in politiek Den Haag

Na anderhalve maand uit 147 leden bestaan te hebben, is de Tweede Kamer sinds afgelopen dinsdag 15.00 uur weer voltallig.
De CDA’er Rendert Algra, de VVD’er Cees Meeuws en de PVV’er Richard de Mos zijn op de eerste Kamerdag na het zomerreces beëdigd als opvolgers van de in juli naar het Europees Parlement vertrokken Wim van de Camp, Hans van Baalen en Barry Madlener.
Op zich is het, behoudens voor de persoon in kwestie zelf, niet heel bijzonder dat er een nieuw lid der Kamer beëdigd wordt. Wat wel bijzonder was dit keer, was het feit dat er voor het eerst in jaren weer Fries in de handelingen is opgenomen. Nadat Algra (onder de fanatieke volgers op twitter en via internet bekend onder de naam “Kies een Fries”) de eed in het Fries had afgelegd, heette Kamervoorzitter Verbeet hem in het Fries welkom: “Ik hjit ek de heer Algra opnij tige wolkom yn us fermidden”.

Naast deze vrolijke gebeurtenis waren er ook zaken van een andere orde gaande op het Binnenhof in de eerste week na het reces. Zo vroeg de PVV meteen een spoeddebat aan over de situatie op de Al-Siddiq school in Amsterdam. PVV-woordvoerder Martin Bosma zag in de misstanden die er op deze school plaats hebben wederom ongegeneerd aanleiding om een verbod te eisen op al het islamitisch onderwijs in ons land.
Zijn fractiegenoot Hero Brinkman wilde ook meteen zijn standaardpunten maken. Bij het debat over het verslag van de Nationale Ombudsman diende hij een motie in waarin hij de regering om aanpassing van de Wet op de Nationale Ombudsman vroeg zodat vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus in het vervolg niet meer een klacht bij de Ombudsman kunnen indienen. Verder vond hij ook de Commissie Gelijke Behandeling volstrekt overbodig. We zullen maar zeggen dat het ons verbaasd had als de PVV deze punten niet gemaakt had de afgelopen week…

Het was ook de week van de ministers die de Kamer voortijdig verlieten. Op woensdag was het minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die, nadat de vergaderorde ten nadelen van haar en ten gunste van Justitieminister Ernst Hirsch Ballin en de deelnemende Kamerleden was gewijzigd tijdens het debat, beweerde “niet voor Piet Snot” aanwezig te zijn en vervolgens boos de commissievergadering over burgemeesters en veiligheidsbeleid verliet. Nadat diverse Kamerleden schande hadden gesproken van het weglopen van de minister en commissievoorzitter John Leerdam (PvdA) op de gang met de minister had gesproken keerde Ter Horst terug en kon het debat vervolgd worden. Donderdag was het minister Gerda Verburg van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit die, tijdens het debat over het natuurherstel van de Westerschelde, voortijdig de zaal verliet. Dit keer was de reden van het voortijdige vertrek van een totaal andere orde: minister Verburg werd tijdens het beantwoorden van een vraag van D66-Kamerlid Boris Van der Ham zichtbaar “niet lekker” en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Gelukkig bleek al snel dat het niet ernstig was.

Het debat over de Westerschelde was een beladen debat. Het Kabinet wil de zeearm in Zeeland, conform afspraken met België, uitdiepen maar weigert als compensatie voor de daar mee samenhangende natuurschade de Zeeuws-Vlaamse Hertogin Hedwigepolder (het ingepolderde deel van het Verdronken land van Saeftinghe) te ontpolderen.
Binnen de coalitie is men ook verdeeld: CDA is tegen ontpoldering, de Christen Unie is voor ontpoldering en de PvdA is in eerste instantie tegen, maar kan zich voorstellen toch voor te zijn. In de Kamer zijn naast het CDA ook de SP, de PVV en de SGP tegen ontpoldering. Het CDA heeft met premier Balkenende en waterstaatwoordvoerder Ad Koppejan twee Zeeuwen in de geledingen die beiden geen zin hebben in gemor in hun eigen achterban. De SP is in Zeeland behoorlijk groot en heeft in haar fractie, met de in het Zeeuws-Vlaamse dorpje Walsoorden woonachtige Fons Luijben, een inwoner uit de directe omgeving van de Hertog Hedwigepolder.
Daarnaast zou het natuurlijk ook een beetje vreemd zijn als woordvoerder Hugo POLDERman voor ontpoldering zou zijn. De PVV kent het begrip natuurherstel niet. En de SGP, tot slot, heeft ook een grote achterban (vooral agrariërs die tegen ontpoldering zijn) in Zeeland en zit in het College van Gedeputeerden Staten van Zeeland. Het debat wordt ergens na volgende week voortgezet en dan zullen we zien hoe het zal verlopen.

Zoals gezegd: het was een turbulente eerste week in politiek Den Haag.
Ik kijk nu al uit naar volgende week!

Schrijver: Jaap van der Heijden, 9 september 2009


Geplaatst in de categorie: politiek

3.5 met 4 stemmen 340Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)