Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Lokkend de stem van het goud

Hoezo steeds meer samen? Houden we nog een beetje van elkaar? Kunnen jongeren nog met vol verstand in vol vertrouwen bijdragen aan pensioenfondsen? Voelen we sociaal nog meer dan tot elkaar veroordeeld? Kent ons ons nog en wie zijn ‘we’ dan?

Sociologen stellen dat met uitbreiding van onze herkende sociale relaties, mondialisering, ze ook verdichten, intensiveren en kwalitatief verbeteren. Norbert Elias stelde dat wij ons steeds meer onderwerpen aan gedetailleerder regels om vredig samen te kunnen leven. In zijn ogen een historisch beschavingsproces dat wordt afgedwongen.

Indien waar, dan niet zonder breuken. De toename in reikwijdte intensiteit aantal effecten en herkenbaarheid van menselijke relaties en interacties leek ordelijk en zelfs vrij natuurlijk te verlopen. In onze contreien leken continue welvaartsgroei en stabiele werkgelegenheid de weg vrij te maken voor politieke eenwording, afbraak van marktgrenzen en vrij personenverkeer.

Een nieuw normenstelsel dat op staatsniveau vaste voet leek te hebben gekregen. Na de oorlog kreeg solidariteit publiekrechtelijk vorm in SER CAO’s, WW, Bijstand etc. Het nieuwe was het element recht. Niet langer waren armlastigen overgeleverd aan aalmoes bedelarij willekeur charitas en kerkfondsen. Schijnbaar als overwinning voor de arbeidersbeweging vooral ook een historisch moment van beschavingstoename: wij gingen delen en lieten elkaar niet meer los. Consensus over de noodzaak voor altijd leek voorhanden.

Welnu, de aanval op deze verworvenheden is reeds ingezet tijdens het 1e Kabinet Lubbers 1982, stelt Paul de Beer, hoogleraar Arbeidsbetrekkingen UvA in FNVB-magazine maart 2012. Hij stelt dat ‘de Vakbeweging’ nu ‘in zwaar weer zelfs in één van de meest cruciale periodes van haar bestaan’ verkeert door die neoliberale aanslagen. Het lijkt onomkeerbaar marktwerking die oprukt. Steeds minder aanvechtbaar of in elk geval aangevochten. Toch noemt De Beer het nonsense dat mensen niet meer om elkaar geven: ‘De meeste vormen van solidariteit blijven gelijk of nemen juist toe.’ Ook de ongerustheid over jongeren klopt niet volgens hem.

De Beers uitspraken waren mede onderwerp van discussie bij FNV Bondgenoten 12 april in De Burcht van Berlage. Thema ‘Solist én solidair’. Cees Grimbergen leidde het debat. In het panel: PvdA-voorzitter Hans Spekman, vakbondsbestuurder Reinier Stroo van FNV Bondgenoten en Romke van der Veen, hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie E.U.R. Fleur de Beaufort, Teldersstichting (wetenschappelijk bureau van de VVD), meldde zich af.

Want de vakbonden zitten in de verdediging. Zoals De Beer stelt: ‘Solidariteit heeft ook bijna een radicale linkse klank gekregen.’
Vergelijk VVD-leider Frits Bolkestein(Volkskrant 10/04/12): ‘Het kapitalisme is niet populair bij journalisten, hoewel het ons de grootste welvaart en vrijheid ooit heeft gegeven.‘ Hij presenteert zich triomfalistisch als houder van volste gelijk: ‘Moraliserend links daarentegen houdt erg van zielig.’
Wie zegt laat die rechtse bal toch, vergeet dat Frits het nog zegt, het nog niet compleet vanzelfsprekend vindt. Hij jent door woordgebruik. Terwijl in veel artikelen de afbraak van de publieke solidariteit blijkbaar als gepasseerd station geldt.

Hoe treurig uiten vele publicisten tegenwoordig over deze materie. Die Bolkestein badinerend nog steeds links noemt. Kreeg het kapitalisme geen menselijk gezicht met CAO’s sociale wetgeving? Wie spreekt nog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bankiers en ondernemers? Draagt grootgraaier Peter Bakker bij aan onze toekomst?

De bijeenkomst was vooral door alle openheid moedgevend. Goed om je argumenten op te poetsen, opwarmend tegen vereenzaming bij discussies. Om me niet gek te voelen. Ook niet als ik een traantje laat bij ‘Solidariteit weerstaat ook de lokkende stem van het goud.’
In de verbondsraadzaal van de Diamantbewerkersbond aan de muur geschreven. Henri Polak las het al. Met Rosa Luxemburg en Karl Kautsky.


Zie ook: http://www.fnvbondgenoten..._mee_met_fnvb/fnvbcafe/472035/

Schrijver: Jos Zuijderwijk, 14 april 2012


Geplaatst in de categorie: economie

3.9 met 11 stemmen 223Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Len Cornelis
Datum:
14 april 2012
Mooie column, brandend actueel, en met gevoel opgeschreven.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)