Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Stekelig

(Voor Peggy Bosch Radboud Nijmegen, die een proefschrift over acupunctuur 'needles on the couch' heeft geschreven en lotgenoten)

Het is november, dat zien we op de kalender. Dat zien we aan het weer, aan de Zon, aan de bomen. We voelen het of ruiken het in de lucht. We herkennen het aan de andere, vorige keren dat het november was. Aan het licht. Ergens is het zelfs, in onze cellen of andere fijngevoelige onderdelen beneden onze individuele bewustzijnsdrempel, zodanig geprogrammeerd dat de kenmerkencocktail die op dit moment onze biochemisch-elektromagnetische lichaam-geest combinatie infiltreert onmiskenbaar 'november' trompettert.

U begrijpt het al, natuurlijk. U voelde het aan uw water. In de onderbuik. Met de antennes van uw geest. Het moest er eens van komen. En nu is blijkbaar het moment. In de maand van mijn arriveren op deze majestueuze Blauwe Moeder de Aarde, lichten we een tipje op van de aquamarijnen sluier waarachter zich de mysteriën van het grote leven bevinden. Ons kosmische planetaire verhaal. Onze verbinding met de sterren. Onze gedeeltelijk vrije, onafhankelijke, en deels onontkoombaar verbonden verhouding met de wereld waarin we zijn verschenen.

Want hoezeer onze aandacht ook kan krimpen als we die op een schermpje richten waarop we een tekst lezen of een miniatuurpersoon aanschouwen, het bombardement van indrukken gaat onverminderd door. Het wordt verwerkt in al die 'tuigen' die proberen de zin van wat zich aandient te detecteren. Die 24/7 bezig zijn om ons de informatie te verschaffen die we wellicht nodig kunnen hebben om onze respons zo adequaat mogelijk te laten zijn.

Dus nu is het tijd om een lans te breken voor de academische erkenning van de 'onbewijsbare' maar al duizenden jaren effectief toegepaste, op subtiele gevoeligheid gebaseerde genezingsmethodes.

Maar ons wordt geleerd, ons werd geleerd in onze opvoeding, om subtiele waarnemingen en tekenen van verbondenheid met een groter geheel weg te stoppen, te negeren.

Waarvoor worden deze gevoeligheden ingeruild? Daar moet toch iets tegenover staan. Wat is de worst, de wortel, die ons in de opgroeiende jaren voor de neus wordt gehouden? Waardoor we bij de neus worden genomen? En wat is de stok achter de deur die we op onze bast krijgen als we niet meedoen?
Wel, er is de jachtige opdringerige wereld om ons heen, de lawine van nieuwsberichten die over ons heen wordt gestort, de regels waaraan we moeten voldoen op straffe van boetes, de sociale controle die haarfijn aanvoelt en reageert wanneer iemand een 'vreemde eend in de bijt is', het schampergelach of de afkeuring wanneer 'voor de hand liggende waarheden' in twijfel worden getrokken, al deze zaken maken deel uit van het uitgebreide repertoire dat het netwerk van agenten van de status quo hanteert om sensitiviteit ten opzichte van 'niet bewijsbare zaken' te boycotten.

Beloningen zijn: acceptatie of bewondering van de kudde; met rust gelaten worden; vrienden hebben; mee kunnen doen; privileges ontvangen; liefde ontvangen...

Bestraffingen zijn: blikken; opmerkingen; afwijzingen; fronsen; roddel; dovemansoren; buitensluiting; geladen stiltes; aanvallen; censuur; ridicule en al die andere (on)subtiele middelen die alleen de mentaal en emotioneel sterke personen onaangedaan verdragen.

Begin dus nooit in een column of op een openbaar forum, laat staan in een tv programma over zaken als hoogsensitiviteit, astrologie, acupunctuur, homeopathie, aura's, mystiek, engelen, reïncarnatie, telepathie, handlijnkunde of de verborgen en helende krachten van muziek.
Dan storten de agenten van de onaantastbare status quo namelijk hun tonnen met gloeiende pek meedogenloos over je uit vanuit hun met zoeklichten uitgeruste wachttorens met geavanceerde spionageapparatuur, waarin knipperlichten opflikkeren en sirenes loeien zodra iemand dreigt te ontsnappen aan de door 'ons' afgebakende en met prikkeldraad omgeven Truman Show.

En waag het al helemaal niet om daarover een proefschrift te schrijven in het hol van de leeuw, de Universiteit. Foei...

Schrijver: Ton Hettema, 7 november 2015


Geplaatst in de categorie: wetenschap

4.1 met 12 stemmen 248Er zijn 7 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
9 november 2015
Het probleem is, dat welk kader Peggy Bosch ook zoekt, ze altijd de mensen van de VtdK tegen zich zal krijgen. Want als het 'alternatieve' circuit - dat vele eeuwen ouder is dan het 'reguliere' circuit - binnen haar eigen kader opereert, dan ageren ze daar ook tegen.

Het is het huidige 'reguliere' circuit dat het oude wijze 'alternatieve' circuit - dat ooit in zijn tijd regulier was - verdrongen heeft. Nu zijn er steeds meer mensen die van de oude geneeswijzen opnieuw gebruik willen maken. En nee, dat gaat niet zo gemakkelijk. Letterlijk mogen de brandstapels niet meer branden, maar figuurlijk fikt het nog flink.
Naam:
NN
Datum:
9 november 2015
Dag Ton. Je verwoordt het probleem goed. Maar…had Peggy Bosch juist daarom het wetenschappelijke kader (universiteit, dissertatie), dat jij niet altijd omarmt geloof ik, niet moeten op zoeken? Zoek dan een ander kader of leg je neer bij de “wetenschappelijke” eisen die verlangt worden ten aanzien van gedegen onderzoek.
Dat er in de brief van de VtdK af en toe wat suggestief taalgebruik wordt gehanteerd ben ik met je eens. De legitieme basis onder de kritiek op de door haar gevolgde onderzoeksmethoden en de daaraan gekoppelde conclusies vervalt daarmee echter niet m.i.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
9 november 2015
Beste An, N.N. en Gabriëla. Dank voor jullie reacties en het verschaffen van de context die misschien niet aan iedereen bekend was. Het punt waar het m.i. echt om gaat is dat de legitimiteit van, in dit geval, een subtiele, op voor 'ons denken' onnavolgbare uitgangspunten en observaties gebaseerde medische behandelingsmethode, wordt onderworpen en moet voldoen aan de criteria die zijn opgelegd door een in deze maatschappelijke orde dominant systeem van denken dat zich het monopoly heeft toegeëigend daarover de laatste en beslissende autoriteit te zijn, hetgeen ik met klem bestrijd en afwijs.
'Onze' samenlevingen en de huidige status quo voor wat betreft de paradigma's van onze collectieve belevings- en leefwereld, worden beheerst door zeer beperkte en grotendeels achterhaalde wereld- en mensbeelden. Deze opvattingen worden impliciet en expliciet geplugd in de educatieve systemen en de media, en vormen de onaantastbaar geachte basis waarop beslissingen op alle niveaus van het hele weefsel van de maatschappij worden genomen. De bewijslast en de staving van 'alternatieve' genezings- of behandelingsmethodes worden door commissies beoordeeld die criteria hanteren die gedicteerd worden door een paradigma dat er niet op van toepassing is. Verder moge het duidelijk zijn dat de lobby van de geïnstitutionaliseerde en van overheidswege geaccepteerde en gesubsidieerde 'zorgindustrie' de 'alternatieve collega's' verdrukt, buitensluit en marginaliseert, in plaats van omarmt, verwelkomt en ermee samenwerkt, geheel in overeenstemming met de ingegraveerde manier van denken waarover ik in m'n column 'problemen oplossen' schreef. De brief van de VtdK barst uit z'n voegen van verpakte verdachtmakingen, veronderstellingen, argwaan en hoogmoedige zelfrechtvaardiging, hetgeen precies de kenmerken en karaktertrekken zijn die antithese zijn van een afgewogen en onbevooroordeelde evaluatie. Hiermee legt zij een verklaring af omtrent de methodes die zij in werkelijkheid hanteert.
Naam:
NN
Datum:
8 november 2015
Gabriëla: Het is ongetwijfeld waar dat er medische missers en wetenschappelijk fouten worden gemaakt. Maar in feite gaat het me daar niet om. Het een sluit het ander niet uit. Het gaat mij erom of de feiten die in een wetenschappelijk proefschrift worden gepubliceerd voortkomen uit deugdelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij betrouwbare (repliceerbaar en verifiëerbaar) onderzoeksmethoden zijn aangewend . Uit verschillende hoeken wordt hier, met betrekking tot dit onderzoek, aan getwijfeld. Dat wilde ik even melden.
En met die heksenjacht valt het nog wel een beetje mee geloof ik. Je kunt je tegenwoordig, in volledige vrijheid, aan tal van alternatieve gezondheidstherapiën blootstellen zonder dat je op de brandstapel belandt.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
7 november 2015
Ik ben hoogsensitief, parasensitief, geloof in de sterren, weet dat acupunctuur en homeopathie eeuwenoude waardevolle geneeswijzen zijn, ben er zeker van dat iedereen een aura heeft (zijn er echt nog mensen die denken dat dat niet zo is?), dat mystiek in alle dingen te vinden is, dat engelen er altijd zijn om je te helpen, dat we allemaal reïncarneren, dat telepathie de normaalste zaak van de wereld is, dat er vanalles valt te lezen in iemands handen, voeten, gezicht, en je wilt niet weten waar allemaal nog meer, dat er overal helende krachten zijn, in alle soorten van kunst, en vooral in muziek, maar ook in boeken, schilderijen, gedichten, en zelfs in een doodgewoon gesprek met iemand bij de bushalte.

Dit alles voor wie het zien wil. En wie het niet zien wilt, die ziet het niet.

Ik heb allang geen behoefte meer aan acceptatie of bewondering, zeker niet van de massa, leef als kluizenaar om met rust gelaten te worden, heb geleerd dat echte vrienden ernstig schaars zijn, heb er geen behoefte meer aan om mee te kunnen doen met deze idiote 'samen-leving', krijg privileges en liefde van mezelf en af en toe van een enkele levende engel die door het universum gestuurd op mijn pad komt.

Aan afkeurende blikken, opmerkingen, afwijzingen, twijfelachtig gefrons, achterbaks geroddel, niet gehoord worden, niet gezien worden, buitengesloten worden, veelzeggend vallende stiltes, aangevallen worden, gecensureerd worden, geridiculiseerd worden, en meer van dit soort emotioneel mishandelende middelen, ben ik helaas maar al te zeer gewend. En ik weiger om het te 'verdragen', want dan zou ik ermee instemmen dat dit soort psychische mishandeling iets is dat 'er nu eenmaal bijhoort'. Dan ben ik maar een emo-muts, dan heb ik in ieder geval mezelf nog, en mijn eigen-waarde(n).

Ik daag bij deze de Stichting Skepsis uit om mij te bewijzen, en wel werkelijk 'wetenschappelijk' te bewijzen, dus zonder enige twijfel, dus niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, maar met een onfeilbare zekerheid, dat alle zaken die bovenstaand genoemd staan, werkelijk niet bestaan. Dat kunnen ze namelijk niet bewijzen. En nee, ik kan het tegendeel ook niet bewijzen. Maar waarom zou ik dan vreemd zijn en zij niet. Zij bewijzen hun gelijk evenmin. In mijn wereld zijn zij de onwetenden.

In antwoord op NN: 'wetenschappelijke geneeskunde'?

Breek me de bek niet open over alle foute diagnoses die in de zogenaamde 'wetenschappelijke geneeskunde' worden gesteld. Het aantal medische missers is schrikbarend hoog. Zie bijvoorbeeld de uitzending van Eenvandaag van vandaag. Die arme kinderen hadden wellicht meer baat gehad bij de methode van Peggy Bosch dan het 'wetenschappelijk' gerotzooi waar ze nu mee te maken hebben gehad.

Leg mij maar eens uit waarom bijna iedereen die zelf in de reguliere medische wereld werkt, praktisch altijd voor een second opinion gaat, en soms zelfs nog voor een derde mening, want ze weten zelf maar al te goed dat men er veel te vaak naast zit. Ik zou je daar gruwelverhalen over kunnen vertellen, die ik om privacy redenen niet hier neerschrijf. Maar daar komen regelmatig meer dan genoeg voorbeelden van in de media. En dan hebben we het alleen nog over het topje van de ijsberg. Want er zijn zat van medische missers die de media niet halen. Omdat ze allemaal door medische collega's worden toegedekt. Omdat mensen te moe, te ziek, te murw zijn om er nog mee in de openbaarheid te komen.

Die heksenjacht tegen geneeswijzen die hun waarde al eeuwenlang bewezen hebben, moet nu eens een keer ophouden. Mensen maken zelf wel uit door wie en hoe ze behandeld willen worden. Er zijn eeuwen geleden genoeg heksen op de brandstapel gegooid die alleen maar liefdevolle geneeskruidenvrouwen of natuurgeneeskundige vroedvrouwen waren. Die hadden geen wetenschappelijk diploma nodig om te weten dat de natuur om ons heen ons helen kan.

Het is tijd om de brandstapels eindelijk eens te doven.
Naam:
NN
Datum:
7 november 2015
Inderdaad Ton je begon er zelf over dus je weet wat je over je afroept. Een beetje tegengas. Dit heb je waarschijnlijk zelf al gelezen vermoed ik maar misschien voor andere lezers ook interessant.
Citaat:
De Vereniging tegen de Kwakzalverij begrijpt niet dat de universiteit mevr. Bosch op basis van dit geschrift heeft toegelaten tot de promotie, schrijft de vereniging in een brief aan de rector-magnificus van de Radboud Universiteit, Theo Engelen en aan promotor Ton Coenen, die zeven jaar geleden afscheid nam als hoogleraar biologische psychologie. Promovenda Peggy Bosch kreeg een kopie van de brief die namens vereniging is ondertekend door bestuurslid Michiel Hengeveld, psychiater en emeritus-hoogleraar aan het Erasmus MC in Rotterdam en Frits van Dam, secretaris van de vereniging en emeritus-hoogleraar psychologie bij het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam.
Het onderzoek in het proefschrift van Peggy Bosch - onder de hoofdkop 'Needles on the couch' - is volgens de vereniging gebaseerd op biologisch onbegrijpelijke en onzinnige theorieën. Acupuncturiste Bosch, in 2003 in Nijmegen afgestudeerd als klinisch-psychologe, werkt na een prikopleiding op de Shenzhou Open University in Amsterdam, als heilpraktiker in de Duitse psychiatrische kliniek Landschaftsverband Rheinland in Bedburg-Hau, net over de grens bij Kleve. Promovenda Bosch heeft het in haar proefschrift over traditionele Oosterse geneeskunst en westerse geneeskunst alsof het vergelijkbare grootheden zijn, terwijl het volgens de vereniging gaat om een onbewezen geneeskunst versus wetenschappelijke geneeskunde.
Bosch concludeert in haar proefschrift dat de resultaten van acupunctuur bij depressieve stoornissen en in mindere mate ook bij schizofrenie veelbelovend zijn, maar dat er nog goed-ontworpen studies met grotere aantallen patiënten gedaan moeten worden. Ze doet dat “op basis van een niet op de huidige standaarden gebaseerde review van methodologisch zwakke studies. Vervolgens doet ze zelf drie methodologisch slecht-ontworpen studies met kleine aantallen patiënten en presenteert ze een casus”, zo stelt de vereniging.
Deze drie eigen studies van de promovenda zijn methodologisch onacceptabel: “de aantallen geïncludeerde patiënten zijn te klein, een wachtlijstconditie wordt gebruikt als controlegroep, de experimentele groep krijgt een sterk suggestieve behandeling van twaalf weken, er is sprake van volledig subjectieve meetinstrumenten, er is een grote uitval in de wachtlijstgroep en is geen follow-up van de resultaten na de nameting”, vat de vereniging haar kritiek samen.
“Bij de casuspresentatie stapt de promovenda in de bekende valkuil van het post aut propter: haar bewering dat de patiënte drie maanden na de acupunctuurbehandeling minder schizofrene symptomen had, hoeft helemaal geen gevolg te zijn van de behandeling. Bovendien laat ze zien dat de verbetering van de slaap van de patiënte maar tijdelijk was. Deze bevinding falsifieert de resultaten van de drie eigen studies, maar deze contradictie bespreekt de promovenda nergens in haar proefschrift”, aldus de bestuursleden in hun brief aan de rector-magnificus en de promotor.
De drie eigen studies en de literatuurreview zijn of worden gepubliceerd in alternatieve tijdschriften, zo meldt het proefschrift. De bestuursleden van de VtdK zijn niet onder de indruk: “Vermoedelijk zijn dit peer reviewed tijdschriften, maar het feit dat de artikelen zijn geaccepteerd zegt genoeg over de kwaliteit van deze tijdschriften en suggereert dat artikelen over alternatieve behandelingen met beweerde positieve bevindingen een grote kans maken om opgenomen te worden, ook al voldoen ze niet aan de gangbare wetenschappelijke eisen”, aldus de briefschrijvers. De promotie vindt overigens niet plaats aan de medische faculteit in Nijmegen maar aan de faculteit der sociale wetenschappen daar.
Naam:
An Terlouw
Datum:
7 november 2015
Klopt als een zwerende vinger want Ton, mensen herkennen zich in veel geschreven dingen en soms zijn ze zo herkenbaar dat je welhaast een oorlog over je afroept. Je zou bijna....vul maar in. Mooi gedaan weer en graag gelezen

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)