Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Politiek Correct

Dit is een belangrijk onderwerp. En gelukkig weet ik dat jullie een intelligent publiek zijn. Dus ga ik niet aannemen dat iedereen weet waar het over gaat.
Eerst het woord 'politiek', dat in dit geval niets te maken hoeft te hebben met de landelijke, plaatselijke of zelfs internationale politieke bewegingen.

Politiek is in dit geval een woord dat een hoedanigheid, een geestelijke instelling aangeeft.
De beteken-nis of beteken-wolk (cloud) omvat omschrijvingen als:
schijnheilig, uitgekookt, slinks, doortrapt, hypocriet, met winstoogmerk, lafhartig, heulend, meeloperig, anderen naar de mond sprekend, een partij kiezend zonder integriteit te betrachten, gemakzuchtig meeliftend, leeghoofdig instemmend, je laten corrumperen, berekenend..

Dus verwar dit woord politiek niet met al die acteurs en actrices die in alle gemeentehuizen en vergaderzalen van de wereld hun toneelstukjes opvoeren of die in talkpoeder-shows hun oppervlakkigheid oplepelen, dat is DE politiek (al het hierboven genoemde samengebundeld en als zelfstandig predicaat op de revers gespeld)

Correct betekent niet 'juist, waar, echt, gevoeld, onderbouwd, onderzocht, in orde', of dergelijke zaken, maar 'zoals het hoort, nageaapt, volgens het boekje, volgens de etiquette, zoals je is geleerd, conformistisch en veilig goedgekeurd', dat soort dingen..

Politieke Correctheid leert men als kind (hebben wij allemaal als kinderen geleerd) op al die momenten in de opvoeding dat deze kwetsbare jonge persoon, via fysieke en/of psychologische middelen als straf, intimidatie, dreiging, afkeuring, isolatie, die op subtiele dan wel grove wijze op ons werden overgebracht, beseft dat het spreken van de waarheid in die bepaalde situatie niet op prijs wordt gesteld.

Het gevolg is, zoals u allen weet, dat we gespleten persoonlijkheden zijn geworden;
de psychologische basis voor prachtige toneelstukken, romans, hartverscheurende persoonlijkheidsstoornissen, hilarische roddel, populariteitswedstrijden, ontelbare vormen van ambitie, de vijf grote psychologische stromingen, politieke peilingen, uit de duim gezogen curricula vitae, fraude, schandalen, doofpotten, moordpartijen, oorlog, onderdrukking, apathie, Maffia, geheimhoudingen, het hele kosmische en komische circus van deceptie (list en bedrog) dat we (inderdaad) hebben leren identificeren als behorend bij de universele en archetypische politicus.

Mijn standpunt in dezen is: wees niet politiek correct.
Je schiet er geen moer mee op. Niemand niet.
Je bezorgt jezelf en iedereen om je heen een steeds grotere draaglast van hypocrisie.
Wees geen meeloper. Praat anderen niet na. Denk zelf, ook als niemand het er mee eens is.
Kies geen partij op je gevoel of emotie, maar onderbouw waarom je en hoe je precies komt tot je ideeën. Wees open voor andere standpunten, ook als die lijnrecht tegenover die van jou staan.

Politiek Correct is slap, laf, brallerig, vies, jezelf onwaardig, gemakkelijk, vrijblijvend, zompig emotioneel, oppervlakkig, jekkie, jugh, zwak, dom, generaliserend, vriendjespolitiek, slijmerig, hielenlikkerig..

En het is een aanfluiting voor je aan het begin geroemde intelligentie..

Schrijver: Ton Hettema, 12 november 2016


Geplaatst in de categorie: actualiteit

3.0 met 4 stemmen 132Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
An Terlouw
Datum:
13 november 2016
Ton ik dacht even dat: na het lezen van de reactie van Gabriela ik het fout gelezen had, of verkeerd begrepen dan, nee ik voel me niet aangesproken door het geschrevene, snap zelfs wat je ermee wilt zeggen. Er wordt namelijk enorm veel ' opnieuw het wiel uitgevonden' er wordt wederom een platform gebruikt wat niet eens uitgevonden had mogen worden. Napraten, ja dat doen ze eigenlijk allemaal en wanneer je b.v hier het lef hebt om te ventilleren wat je mening is, dan is het 't mooie dat dit ook kan. Iemand je wil opleggen is iets anders, maar dat vind ik er niet in terug. Wat ik wel vind is: je hoeft niet politiek correct te zijn, dat zijn de politici tenminste ook niet, als je zelf maar netjes blijft en eerlijk is het mijns inziens prima...
Naam:
Ton Hettema
Datum:
12 november 2016
Beste Gabriëla, ik heb deze week de commentaren van alle Nederlandse programma's, politici en kranten gevolgd i.v.m. de discussies over Trump versus Hillary, zwarte Pieten, Brexits, klimaatveranderingen, Rusland en wat er allemaal nog meer speelt in de wereld, en heb geconstateerd dat er een enorme stroming van politieke correctheid over de wereld waart die spoken ziet opdoemen waar ze niet zijn. Om tegenwicht te bieden tegen deze zichzelf en anderen in hun (volkomen ongegronde) meningen bevestigende krachten te bieden, heb ik hier het fenomeen van PC aan de orde gesteld, niet om aan te tonen dat mijn zeer gewaardeerde collega's dombo's zouden zijn. Dat zijn ze niet, en ik lees ieders inbreng dan ook met grote waardering. Ook jouw artikelen en interessante gezichtspunten lees ik met grote en sympathieke belangstelling. Nu ik gisteren een NRC dag-aflevering las die bol stond van door de waas van 'correcte progressieve opinies' gevoede onzin, leek het me verstandig om dit verschijnsel voor mezelf meer en dieper uit te werken, waarvan dit artikel de neerslag is. Ik realiseer me (en daarom schreef ik 'mijn standpunt in dezen is') dat mensen (en ik evenzeer) hun (voorlopige) opvattingen baseren op de informatie die ze tot zich hebben genomen en (in het beste geval) mee laten wegen in hun consideraties. Deze unieke site zie ik als een platform waarop, door middel van onze prachtige, wendbare en genuanceerde Nederlandse Taal, vraagstukken van groot belang voor het verwerven van beter inzicht in onszelf en de wereld om ons heen, scherper in beeld worden gebracht. Samen komen we hierdoor, is mijn hoop, tot steeds verder voortschrijdend inzicht in de bevrijding van de onbekende en ongekende mogelijkheden die de toekomst voor ons in petto heeft..
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
12 november 2016
Beste Ton, je loopt nu al een paar weken tegen je collega-schrijvers hier op deze site aan te schoppen en probeert ons maar steeds weer opnieuw aan te praten dat we niet voor onszelf zouden kunnen denken. Je punt is inmiddels wel duidelijk, overduidelijk, en wat mij betreft inmiddels zelfs schreeuwlelijk duidelijk.

Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die jouw punt de eerste keer al begreep. Maar dat ik het begrijp, wil nog niet zeggen dat ik het ermee eens ben. In tegendeel, ik ben het volstrekt met je oneens. Niet dat er geen mensen zijn die elkaar na-apen en na-spreken en na-schrijven. Maar dat zie ik op deze site helemaal niet gebeuren in de originele stukken die door schrijvers hier worden ingezonden.

Misschien bedoel je niet je collega-schrijvers aan te spreken, maar een andere groep, de lezers die hier niet schrijven? Ik heb geen idee. Ik voel me in ieder geval geenszins aangesproken. Maar je begon hier een paar weken geleden al over te klagen toen ik het eens was met een gewaardeerde collega-schrijver over een onderwerp waar jij duidelijk van liet blijken daar anders over te denken. Ook toen voelde ik me totaal niet aangesproken door je kritiek op mijn mening. Sindsdien mopper je maar steeds weer dat 'we' zelf niet nadenken.

En daarmee, beste Ton, onderschat je in ernstige mate de eigenzinnigheid, eigenwijsheid, en het oorspronkelijke denkvermogen van je collega-schrijvers op deze site.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)