Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Frekwenties, Golflengtes, Energieën, E-M Spectrum

Zo'n titel mag er dan wat exact, natuurkundig, abstract misschien, of zelfs mathematisch uitzien; u weet natuurlijk dat u altijd kunt vertrouwen op mijn verlichtende, inzichtelijke en voor iedereen begrijpelijke benadering van zo'n complex onderwerp.

Je zou deze column deel 4 kunnen noemen in de serie die begon met het Nederlands Energiebedrijf. Daarin werden we onweerstaanbaar meegesleurd en geëlektrificeerd door de Stroom Van Nederland. Ben benieuwd of iemand die intussen heeft gevoeld, dan wel gezien of anderszins bemerkt.

Ik zelf zag 'm, die Stroom, die Elektrische Lading, voor het eerst in volle omvang en glorie (ja het is een glorieus gezicht!) aan het werk toen ik zo'n 15 jaar geleden 's ochtends in de trein zat tussen Apeldoorn en Rotterdam.
Ik werkte destijds in een winkel aan de Oostzeedijk en stapte derhalve al vroeg op de fiets in Vaassen.

Ooit, als we elkaar wat beter vertrouwen, zal ik bij de open haard gezeten, pijp met carameltabak gestopt, neutje naar smaak erbij, nog eens in geuren en kleuren de vele wederwaardigheden uit de windsels van mijn geheugen te voorschijn halen, onder een soort titel als: de 21 ambachten en 22 ongelukken van mijn maatschappelijke carrière. Maar dat terzijde.

Dus in de ochtendsprinter van Amersfoort naar Rotjeknor, toen ik peinzend opkeek van mijn gedichtenschrijfboekje, werd de sluier die gewoonlijk over het gezichtsvermogen ligt, die verhindert dat we datgene zien wat in de volgende dimensie ligt (in het volgende octaaf van het elektromagnetisch spectrum) even (een tiental verrukkelijke minuten) doorzichtig, en zag ik helder (vandaar de term helderziende) wat zich afspeelde in de fijnstoffelijke wereld van de treincoupé.

Er maakte zich een levenslustige bedrijvigheid meester van alle passagiers
(kent u de film -met Robin Williams, Jeff Bridges en Amanda Plummer- The Fisher King [1991]? Waar die hartslagstoppende scene in voorkomt van jachtig door elkaar en langs elkaar heensnellende reizigers die als bij toverslag in de gigantische stationshal van New York Central Station samen gaan walsen? DANSEN als was het een ballroom! En daarna weer hectisch doordraven..), en een soort synchroniciteit leek ieder in z'n greep te hebben. Alles leek op elkaar afgestemd: een modern ballet van yuppen, laptoppers, plussers, scholieren, de cateringjongen..

Maar voor mij waren de draadjes zichtbaar, de fijne engelenharen van zilveren glinsteringen waarmee de coupé was gevuld, waar iedereen door geraakt werd, geïnnoveerd en op elkaar afgestemd.

Op dat moment werd het me duidelijk: wij mensen worden van energie voorzien door de wereld BUITEN onszelf. Wij verkrijgen onze energie door de 'elektriciteit' (als je het zo kan noemen) die wordt gedistribueerd vanuit een krachtstation (als je dat zo kan noemen) dat we niet kunnen of willen lokaliseren; hardnekkige, blind tastende sukkels die we (geworden) zijn.

Ook zag ik dat dit een bepaalde en specifieke energie was, in die coupé, op dat uur van de dag, met dat bepaalde effect. Me realiserend dat ik getuige was van één bepaalde 'aggregatietoestand' (als je dat zo kan noemen) of golflengte, of dichtheid, of snelheid, of intensiteit. En ik wist natuurlijk dat het Elektro Magnetisch Spectrum een GIGANTISCHE reikwijdte omvat van trillingen. Die de geleerden hebben onderverdeeld in octaven of segmenten met allemaal hun eigen kenmerken: radiogolven, radar golflengtes, infraroodlicht, het voor ons zichtbare kleurenspectrum, ultraviolette straling , röntgenfrequenties en gammastraling. (En natuurlijk nog veel meer)

Laat me nog even verder vertellen, ik weet dat het veel kan lijken als deze materie nieuw voor u is, maar we moeten nog door naar het volgende station.
De AARDE waarop we leven is een LEVEND WEZEN. Ja!
Daarom kunnen WIJ er leven, tezamen met de dieren, de hele ecologie.
Omdat de Aarde LEEFT. LEEFT.
Ik kan het niet genoeg zeggen, want ik weet dat nauwelijks iemand het zich werkelijk realiseert. Niet werkelijk. Niet diep genoeg.

Niet kwaad worden! Wees eerlijk!

Onze Aarde levert onze energie. De plek op Aarde waar wij wonen levert onze bepaalde vorm van energie: de NEDERLANDSE energie.
Waar komt die vandaan?
Die komt zoals de dauw op de velden daalt.
Zoals de Zon-energie de collectoren vult.
Zoals de windmolen de elektriciteit uit de atmosfeer maalt.
Zoals het ochtendlicht onze breinen wakker maakt.
Zoals de Nederlandse Taal ons vrolijk of verdrietig maakt.
Zoals de Maan ons melancholisch, depressief of romantisch kleurt.
Zoals de Lente de bloesem uit de dode takken tovert.

En alles, alles is specifiek.
Dat wil zeggen: compatibel of niet; passend of niet; aansluitend of niet; aantrekkend of afstotend; werkend of onverschillig.

De KUNST van ons leven is om onszelf (onze staat van zijn) zó af te stemmen op datgene (die frequentie, die golflengte, die energievorm) wat we willen aantrekken om te kunnen doen wat we willen doen, dat we gevoed worden met de juiste verlevendiging die de latente INTELLIGENTIE van onze biologisch dynamische machinerie in werking stelt..

Schrijver: Ton Hettema, 1 september 2019


Geplaatst in de categorie: welzijn

2.2 met 5 stemmen 352Er zijn 12 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
5 september 2019
@BW: Hoewel de goed en kwaad discussie in principe bij de voorgaande column hoort, is het toch wel aardig om ook in deze draad, nu we het er toch over hebben, nog toe te voegen dat het gedachtengoed van Maya Angelou wellicht een uitkomst biedt als we willen ontsnappen aan het klassieke dualistische goed en kwaad idee. Zij zegt namelijk niet gewoonweg dat we geneigd zijn om het goede te doen, maar, en dit maakt een heel groot verschil: zij gaat ervan uit dat we datgene doen wat wij DENKEN dat goed is, op dat moment, in die situatie, en op grond van de kennis en ervaring die we op dat moment en in die situatie hebben.

We denken zelf dus dat we op dat moment het goede doen, of in ieder geval dat wat het minst kwaad is (kiezen uit twee kwaden en dan kiezen we dat wat we denken dat het minste kwaad is). Of dat ook objectief het goede is, is maar de vraag. Of we het goede überhaupt objectief kunnen maken, is nog meer de vraag. Het gaat dus erom dat we geneigd zijn, aldus Angelou, om datgene te doen wat wij in ons subjectieve denken achten het goede te zijn.

Dat betekent dat je jaren later jezelf voor je kopt kunt slaan: hoe heb ik dat in hemelsnaam toen kunnen doen! Maar op dat moment in die situatie, met alle kennis die je toen had, leek dat het beste om te doen. Haar stelling is dan ook: als je op een later moment in je leven beter weet, dan doe je ook beter. Tenzij je die spreekwoordelijke ezel bent, maar dat terzijde. De meeste mensen zullen dan beter doen.

Het interessante aan haar idee is dat zelfs de meest verschrikkelijke dictator kan denken het goede te doen, en dat wellicht ook werkelijk denkt. Degenen die ik eerder in dit draadje als de oetlullen van deze wereld bestempelden (en dan heb ik het over de Poetins, Assads, Erdogans en de Trumps op onze planeet) denken wellicht allemaal dat ze heel goed bezig zijn. Anders zouden ze niet doen wat ze doen, in de theorie van Angelou.

Zelfs de IS-terrorist denkt, na alle ondergane hersenspoelingen, dat hij goed bezig is, en doet daarom wat hij doet. En zelfs de meest gehate man ter wereld, Adolf Hitler, dacht wellicht dat hij goed bezig was met zijn afschuwelijke holocaust.

Enerzijds onvoorstelbaar dat iemand die zoiets doet, zou kunnen denken goed bezig te zijn. Anderzijds: als hij dacht dat hij met een slecht plan bezig was, waarom zou hij het dan doen? Hij dacht ongetwijfeld dat zijn duivelse plannen briljant goed waren. Een ziek brein wellicht, althans in ons denken over wat het goede is. Want alleen een ziek of gehersenspoeld brein kan denken dat hij met zulke gruweldaden goed bezig is. Toch? Of niet? Denk ik nu teveel weer in goed en kwaad?

In het laatste voorbeeld zullen de meeste mensen, de meeste lezers van deze site, het waarschijnlijk wel met mijn opvatting over het goede eens zijn. Maar het neo-nazisme is nog steeds levend. En, als je de filosofie van Angelou volgt, dan is het wellicht zo dat al die mensen die het aanhangen, serieus denken goed bezig te zijn. Dat vind ik best wel een beangstigende gedachte.
Naam:
Bet Weter
Datum:
4 september 2019
Ja wie zal het zeggen Gabriëla?
Ik heb het echter niet over goed of kwaad. Dat zijn antropocentrische vondsten om bepaalde neigingen te duiden. Maar de waarschijnlijk door jou bedoelde “kwade” neigingen liggen ten grondslag aan de mensvorm waarin we nu bestaan. Zonder die neigingen waren we er helemaal niet geweest. Ons bestaan ontlenen we primair aan onze roofdiereigenschappen en de bescherming van de eigen groep. Die zogenaamde “kwade” neigingen zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Die waren mede noodzakelijk (net als zogenaamde “goede” neigingen) om ons te vormen tot de wezens die we nu zijn. Dat besef probeerde ik te verwoorden. Als je op die neigingen het etiket “kwaad” of “goed” wilt plakken vind ik dat prima maar er is geen ontsnappen aan. Wellicht had de evolutie tot “mens” via andere paden kunnen lopen maar dan waren we heel andere “mensen” geweest dan nu. Maar ja zo is het niet gegaan.

Ik vind mezelf een redelijk vredelievend mens maar ben me er tevens van bewust dit komt door de omstandigheid waarin ik verkeer. Na de tweede wereldoorlog geboren. Geen oorlog in eigen land meegemaakt. Financieel geen grote zorgen. Iedere dag brood op de plank. Etc, etc. Ik heb geluk gehad dat ik in dit boreale landje ben geboren. Maar ik besef terdege dat als eerdergenoemde “voordelen” weg zouden vallen mijn roofdierpraktijken weer snel aan het oppervlak zouden verschijnen. Luxe geeft de mogelijkheid om je niet de hele dag met overleven bezig te houden. Het geeft de mogelijk tot genieten van kunst en van muziek. Het geeft de mogelijkheid om te filosoferen over de zingeving van het leven. Het stelt je in staat om je overcapaciteit aan intellectuele vermogens te gebruiken voor meer dan enkel overlevingsstrategieën. Het blijft echter een luxeprobleem al is probleem hier wellicht een vreemd gekozen woord.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
4 september 2019
@ Bet Weter: Zo te lezen ben je het met de zwartgallige ideologie van Kinneging eens, zie de voorgaande dagcolumn van Jan van 29 augustus, dat we allemaal geneigd zijn om het kwade te doen, inclusief de natuurvolkeren. En toch hebben zij niet ons continent veroverd en ons uitgemoord. Andersom wel.

En het spijt me je te moeten teleurstellen, maar ik geef niet zo snel aan goede doelen, en zeker niet om er een goed gevoel aan over te houden. Ik ben me er al te zeer van bewust dat donaties slechts druppeltjes op gloeiende platen zijn. Die gloeiende platen zijn ontstaan door een scheefgegroeide wereld. Dat los je niet op met donaties. Dat los je op door zaken in de wereld anders te regelen. Projecten die helpen om mensen hun eigen land welvarender te maken, waardoor de scheefgroei vermindert, vind ik belangrijker.

Verder steun ik bij voorkeur doelen voor de werkelijk kwetsbaren in onze huidige wereld, de dieren, die zichzelf niet tegen ons onnodige en hebberige geweld kunnen verdedigen.

Gutmensch is het nieuwe scheldwoord van altright voor mensen met idealen. Fijn dat je mij daaronder schaart. Ik ben trots op mijn idealen. Ik probeer inderdaad het goede te doen. Ik geloof dan ook, gelijk Maya Angelou, dat mensen geneigd zijn het goede te doen. Blijkbaar herken jij dat niet bij jezelf, gelijk Kinneging uit de column van Jan.

Misschien hebben we allemaal gelijk. Misschien bestaan er mensen die geneigd zijn het kwade te doen en er vanuit gaan, in hun donkere wereldbeeld, dat alle mensen die kwade neiging hebben, te roven en te moorden. En misschien denken mensen die geneigd zijn het goede te doen, wellicht heel naïef, dat alle mensen die goede neiging hebben, te helpen en te beschermen.

Misschien ben ik een naïef goedmens. Misschien ben jij een roofachtig kwaadmens. Misschien zijn we allebei beiden, en heb jij je goede kant diep verstopt. Misschien heb ik mijn kwade kant goed verstopt. Het zou allemaal zomaar waar kunnen zijn. Wie zal het zeggen.
Naam:
Bet Weter
Datum:
4 september 2019
@TH: Manna het hemelse voedsel…..maar toch gewoon energie gevend voedsel om te overleven.

@GM: Als je je schaamt Europeaan te zijn schaam je je in feite mens te zijn. De boreale (waar heb ik dat woord toch eerder gehoord) “schurken” afzetten tegen oorspronkelijke natuurvolken leidt al snel tot vals romantische bespiegelingen. Wat houdt “oorspronkelijk” trouwens in?
Ook de genoemde zogenaamde natuurvolken hebben tijdens hun ontwikkeling ruimte opgeëist ten koste van andere levensvormen. Natuurvolken waren niets meer of minder expansief, met alle wreedheden die daarbij kwamen kijken, dan die boreale kolonisten. Dat is nu eenmaal de erfenis die gepaard gaat bij evolutionaire ontwikkelingen op onze planeet. Verdringing en expansiedrift is daarbij een natuurlijk gegeven. Het is een kwestie van (historische) ontwikkeling en timing waarbij de gelegenheid de dief maakt. In feite zijn we (nog altijd) predatoren. Roofdieren die opportunistisch hun slag slaan. Gutmensch verhaaltjes die de eigen positie in dit geheel moeten oppoetsen zijn slechts afleidingsmanoeuvres om de menseigen inborst niet onder ogen te durven of te willen zien.

Vanuit een relatief luxe zetel is het betrekkelijk eenvoudig de schuld van de wereld op je schouders te laden en daarnaast gewoon vrolijk voort te leven. Wie geeft er bijvoorbeeld structureel meer dan de helft van zijn maandelijkse inkomen weg aan noodlijdende mensen in donker Afrika? Ach af en toe een donatie bij een groots opgezette actie om het leed van de minder bedeelden op veilige afstand enigszins te lenigen. Daarbij ook nog ons zelf op de borst kloppen om ons uitzonderlijk gul geefgedrag. Het zijn niets anders dan aflaten om ons zeer beperkte gevoel van onbehagen af te kopen. Aanschouw de mens! “Eigen volk (familie) eerst” is een natuurlijk ingebakken gegeven waaraan het voorlopig moeilijk te ontsnappen is. Wellicht knaagt het af en toe maar meer dan kleine schaafwondjes levert het vooralsnog niet op.
Naam:
Max
Datum:
2 september 2019
Ik denk dat Gabriëla de (be)zwerende vinger op de gevoelige plek legt. Natuurlijk, die krachten zijn er nog steeds en ook zijn ze nog altijd te herkennen voor degenen die ze willen onderkennen. En daarvoor hoef je geen desa-doekoen, mwandishi, sjamaan of goeroe van moeder aarde te zijn. Zolang je je ongedwongen openstelt voor je omgeving kan er in een situatie (een bepaalde tijd in een bepaalde ruimte) een sfeer ontstaan van authenticiteit, waar de maskers vallen, waar een ongedwongen uitwisseling van gevoelens ontstaat, al dan niet verpakt in woorden. Zo spontaan als in die film is een zeldzaamheid, maar wel een sfeer van positiviteit (het leukste is als je met iemand gaat dansen zonder te hoeven vragen!). Die energie die vrijkomt is voelbaar en moet ergens vandaan komen. En ik denk dat die krachten dynamische aspecten van menselijke communicatie zijn, zoals Watzlawick c.s. begin jaren 70 reeds beschreven.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
2 september 2019
@Betweter: ..manna
@Nemo: ..een onvermoeibare onderzoeker die wereldberoemd was toen mensen nog konden denken.. (en toen kwam de chimpansee Darwin met z'n smakelijke nepnieuws)
Naam:
Karel Jong
Datum:
2 september 2019
Eens met Mommers. Zij schreef een gloedvol en helder statement. Daar kan, als u mij toestaat, de auteur van deze deels cryptogram een puntje aan zuigen. Hoe geleerd de column ook wil zijn, ook nu is deze voor mij weer te wollig, te schreeuwerig (hoofdletters en haakjes) en te -wonderlijk genoeg- doortrokken van ingewikkeld verwoorde open deuren. De slotconclusie dringt slecht door bij mij. Is zie eigenlijk geen KUNST van leven. Na het betoog van Mommers behoef ik geen spitsvondige redenering op te zetten over de inhoud, de details, en de vorm van deze column. Overigens vind ik dit geen echte column. De tekst zou vele malen beter passen in de rubriek Beschouwingen. Maar dit even terzijde.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
2 september 2019
ZZo, beste GM, dat moet je hebben opgelucht. Dat is van je borst.
Maar.....
Het valt me op dat in je lijstje van mensen die "het weten" een belangrijke persoon ontbreekt: Gabriëla Mommers.
Ikzelf moet helaas ruiterlijk toegeven dat ook Ton Hettema niet zo diep doordrongen is van dat levende besef als hij zou willen. Er is gelukkig nog heel wat werk aan de winkel voordat we datgene wat we denken te weten ook holistisch in ons doen, denken en voelen verankerd hebben. Dank voor je ontboezeming.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
2 september 2019
Het spijt me je te moeten teleurstellen in je diepe en heilige geloof dat je denkt de enige te zijn die zou weten dat de aarde een levend wezen is. Ieder natuurvolk weet dat. Iedere Native American (die wij Indiaan noemen) weet dat. Iedere Inuit (die wij Eskimo noemen) weet dat. Iedere Aboriginal weet dat. Ieder die zich met Wicca of Sjamanisme of verwante spiritualiteit bezighoudt, weet dat. Iedere Boeddhist weet dat. Ik kan zo nog wel even doorgaan. De lijst is lang van mensen die dat weten. De enigen die het niet weten zijn de boreale kolonisten die de oorspronkelijke natuurvolkeren hebben uitgemoord en verdreven met hun misselijkmakende ideologie van kapitalisme en economisme, waarin geen plaats is voor enige eerbied voor de levende Moeder Aarde die onze planeet is. Als je in de geschiedenis ziet hoe wij, Europeanen, andere continenten bezet hebben, verkapitaliseert hebben en grondig verpest hebben met onze hebberige uitbuiting van onze planeet, dan schaam ik me diep Europeaan te zijn. Zo'n oetlul als Trump is ook afstammeling van zo'n Europeaan. Met zijn domme uitspraak dat Amerika weer voor de Amerikanen moet zijn. Als hij dat echt zou vinden, dan moet hij, als kleinzoon van de Duitse immigrant Friedrich Trumpf en zoon van de Schotse Mary Macleod, samen met zijn eveneens geïmporteerde Sloveense vrouw Melania en zijn voltallige boreale importkroost, vertrekken en het land daadwerkelijk teruggeven aan de echte Native Americans, voor zover die nog niet helemaal uitgemoord zijn. De enige mensen die niet weten dat de Aarde onze levende Moeder is, zijn dat soort achterlijke lieden die enkel de ideologie van de dollars en de euro's kennen en totaal geen gevoel hebben voor de echte waarde van de dingen in het leven en de waarde van onze mooie planeet. En helaas zijn dat nogal wat mensen. Maar gelukkig zijn er ook velen die, ondanks de dominantie van de oetlullen in deze wereld, die waarden wel nog kennen. En die groep is gelukkig weer opnieuw groeiende. Blijkbaar niet in jouw omgeving. In de mijne gelukkig wel.
Naam:
Nemo
Datum:
1 september 2019
Kleine omissie: Von Humboldt, van oorsprong vulkanoloog, had in zijn tomeloze drift om de natuur in al haar facetten te onderzoeken duizenden gegevens verzameld. Een ecoloog, die bovendien de werking beschreef van tectonische platen en magnetische krachten in de aardkorst.
Naam:
Nemo
Datum:
1 september 2019
Een weliswaar oude, maar geenszins gedateerde 'bron' is de wereldvermaarde Alexander von Humboldt (1769-1859). In haar gelauwerde biografie "The invention of Nature" (2015) geeft Andrea Wulf een goed gedocumenteerd verslag van zijn expedities naar de Andes, de Amazone en de Oeral.
In "Cosmos" beschrijft hij hoe de aarde een levend organisme is en hoe alles tot op het geringste niveau met elkaar verbonden is. Met zijn revolutionaire ideeën deed hij de hele wetenschappelijke wereld op z'n grondvesten trillen.
Ben benieuwd of je hierin iets herkent, Ton, je stuk is in elk geval interessant.
Naam:
Bet Weter
Datum:
1 september 2019
En ik maar denken dat we onze energie uit voedsel halen. Hoogste tijd om te gaan herbronnen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)