Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Fundamenten en Principes (1)

Ik hoorde deze week dat er veel steden zijn over de hele wereld die gebouwd zijn op houten palen. In dit geval ging het over Boston. Maar ook Los Angeles, Venetië en steden in Finland en Roemenië zijn gebouwd op palen. Hier in Nederland is de oudere generatie gevoed met het rijmpje van Amsterdam die grote stad; die is gebouwd op palen; als die stad eens ommeviel; wie zou dat betalen?

Ik leerde dat het omvallen of wegzakken alleen zou gebeuren als de palen zouden gaan rotten; niet door vocht, maar door droogte. Zolang de palen omgeven zijn door water, kunnen ze makkelijk 1000 jaar intact blijven, zoals Venetië bewijst, maar als het grondwaterpeil zakt, hou je dan maar vast, Mieke, aan de takken van de bomen.

Het zette me aan het denken over onze eigen fundamenten en ons houvast als mens. Waaraan hou je je vast? Waarop is datgene wat je doet, denkt, zegt, voelt en wilt gebaseerd? Liever dan u te confronteren met het ongemak om deze vraag te beantwoorden, doe ik zelf ’n poging hierop ’n oprecht antwoord te geven.
Maar eerst even uit met ons Kooykertje, die me staat aan te kijken met de benarde blik van ‘ik hou ’t niet lang meer’. Één van m’n principes is nu eenmaal om onze huisdieren uit te laten wanneer dat nodig is, zo vaak dat nodig is, zonder morren.

Zo (weer verder), hieruit komt het eerste kenmerk van ’n fundament naar voren: er zijn twee soorten fundamenten: externe en interne.

Externe zijn de ingebouwde, onweerlegbare fundamenten van de wereld om ons heen, zoals de wetten van de zwaartekracht, dag en nacht, het functioneren van ons lichaam en onze zintuigen, de seizoenen, elektriciteit en magnetisme, het zonnestelsel, etcetera.

Interne fundamenten zijn de wetten die we zelf vestigen als principes in ons leven. Principes waar we niet van afwijken. Die het fundament vormen voor onze betrouwbaarheid naar onszelf toe: wie we zijn, en naar anderen die op ons vertrouwen.

De externe principes, waarmee we elke dag en in de loop van ons hele leven te maken krijgen, zijn belangrijk om te leren kennen en begrijpen, omdat ons vermogen ermee om te gaan ons succes in het leven kan maken of breken.

Ook de externe principes vallen uiteen in twee categorieën: de natuurlijke (zoals hierboven genoemd) en de maatschappelijke, die bedacht zijn (meestal generaties geleden) door o.a. degenen die ons rechtssysteem hebben ontworpen. Dit is vaak weer gebaseerd op de invloed die bepaalde religies hadden, de machtsverhoudingen tussen heersers, machtigen, geleerden, bevolkingsgroepen, gildes, enzovoorts.

Deze twee ‘wet-systemen’, de natuurlijke en de maatschappelijke, zijn heel vaak strijdig met elkaar, hetgeen voor veel verwarring en frustratie zorgt. Een reden daarvoor is dat de regelaars van de maatschappij in de loop van de tijd dat zij het voor het zeggen hadden zijn gaan geloven dat het alleen goed gaat met het volk als dat precies doet wat zij hebben bedacht. Daarbij geven deze regelaars zich geen rekenschap van het feit dat ‘de mens’ boven alles gemaakt is door en geleid wordt door krachten en machten die zich vanuit de natuurlijke afdeling, in het bewustzijn (en het in de mens ingebouwde natuurlijke systeem) manifesteren.

Maar aangezien ik me heb voorgenomen mijn columns beperkt te houden tot 555 woorden, ben ik nu aan het eind gekomen..

Nog 'n paar weken om belangrijke zaken aan te kaarten
Wie weet wat er vanaf 1 maart 2020 met deze site zal gebeuren?

Schrijver: Ton Hettema, 2 februari 2020


Geplaatst in de categorie: filosofie

2.5 met 8 stemmen 135Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Olean
Datum:
3 februari 2020
Niet al te gecompliceerd, deze keer. Kleine aanzet tot een mogelijke discussie: na herlezing van enkele alinea's moest ik denken aan de 'macht en invloed' die ook buiten de reguliere kaders op mensen worden uitgeoefend. Die afwijken van de wetten van ons rechtssysteem - verweven als het is met allerlei internationale gremia, bv. dat van de Rechten van de Mens.
Waar ik op doel zijn subculturen, met name de 'onzichtbare' op internet. Die oefenen een veel en steeds grotere invloed uit dan we vaak denken. Alles wat uit de doos van Pandora ontsnapt is kan en zal zich helaas nogal eens onttrekken aan de meer conventionele instanties, de vertegenwoordigers van de 'lange' armen van de wet...Ik denk dat dat wel degelijk te maken heeft met de fundamenten en het houvast - aan die palen, al dan niet onder water...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)