Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

CORONAPARANOIA

Voor mij begon het al in 1963.
Ik was nog net geen elf geworden.
Toen schoten ze (uitroepteken) van 5 kanten het hoofd van het hoofd van de VS aan flarden.
Voor het oog, voor de miljoenen ogen, van de hele wereld.

Toen had ik het op een diep niveau meteen begrepen:
De duivels van deze wereld, die vooral de machtigen in een Faustiaanse greep houden
willen niet dat er mensen rondlopen in HUN domein die zelf nadenken.
De boodschap was: gebruik alleen je hersenen om ons te gehoorzamen.
Op zelfstandig nadenken staat een akelige doodstraf.

Vanaf die tijd werd ik heel voorzichtig met het ventileren van rationele overwegingen.
Omdat ik besefte dat de boodschap in alle lagen van de reguliere maatschappij diep was aangekomen.
Het was mijn beste verklaring voor de ongeïnteresseerdheid en gulzige acceptatie van het rapport
dat de officiële commissie over deze groteske moord op klaarlichte dag uitbracht.

Mensen hadden collectief begrepen dat het sociale leven sterk bemoeilijkt zou worden door openlijk met lastige, kritische vraagtekens rond te lopen.
Vandaar het grapje dat ik in die tijd hoorde:
"dr lopen twee spelden over het rode plein, verwikkeld in levendige conversatie,
dan zien ze iemand hen tegemoet komen, en zegt de een tegen de ander:
SSSTTT... een Veiligheidsspeld."

In mijn middelbare schooltijd leerde ik de term 'sociale controle' kennen, en later 'politieke correctheid'.
Deze twee begrippen waren aanvullingen op de Dallas boodschap, die in vele gedaanten vandaag de dag weer prominent rondwaart.
Als een pandemisch virus. Als een pandemisch pandemonium van paranoia.
En natuurlijk zijn het weer de politici die de twijfelachtige eer naar zich toe trekken om exponenten te zijn van het enige echte kwaad dat deze wereld in zijn griep houdt: GEORGANISEERDE, DOELBEWUSTE, ONWETENDHEID.

Maar ik ben me ervan bewust geworden dat de eerste boodschap van de Dealey Plaza sinds de jaren zestig is aangevuld met verdere maatregelen om dissidenten van de officiële versie van de werkelijkheid het leven onmogelijk te maken.
Ogenschijnlijk kleine dingetjes. Een kwartje hier, een Eurootje daar, een referendumpje zus, een beteeweetje zo, een aanslagje hier, een oorlogje om bestwil daar...

De hulpmiddelen om deze massale virtuele werkelijkheid in de paralelle imaginaire breinkoepel van 'het Volk' te planten en te laten bloeien zijn sinds de jaren vijftig enorm uitgebreid.
Dankzij de komst van de huis-cycloop. Die de huis-encycloop-idee verving.
Incrementally zegt de Engelse taal: stukje bij beetje..
Worden we knettergek gemaakt. Krankzinnig. Paranoia. Wanhopigmakend irrationeel.

Dankzij een wel heel toevallige welkome, dubieuze vriend, gehuld in wolfskleren.
De kroonsteen op het sinds ruim een eeuw in het geheim opgerichte paleis van de demonische bedriegers en bedreigers van de goedgelovige mensheid: Het CORONAVIRUS (tromgeroffel, bazuingeschal, diep voelbare orgel subbas tonen, donder en bliksem..
U kent het wel; u hebt dezelfde films gezien als ik.
U bent in dezelfde film opgegroeid als ik.
U weet dit, u voelt dit al jaren. Maar vecht tegen uw eigen gezonde verstand.
Dat zegt: het kan toch niet waar zijn.

En daarom is het, vanwege onze individuele en collectieve gezondheid van geest, zo belangrijk om elk bericht uit de paranoia koker van de duimschroef politici met de helderheid van het gezonde verstand te pareren.
Om elk officieel bericht, elke officiële maatregel, elke persvoorlichter, elke nieuwslezer, elk krantenbericht, elke emotionele stemmingmaker, met het angstloze zwaard van de rationaliteit te pareren.

Want de dwangmatige doolhoofden die via debatclubs en vergaderingen, mooipraterijen en compromissen, lobbyverenigingen en familiekruiwagens 'aandemacht' zijn gekomen zijn bezig hun ultieme troef uit te spelen.

WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH

Hun aanslag op het laatste bastion van menselijke soevereiniteit dat ze nog niet helemaal beheersten is in alle hevigheid losgebarsten. En het lijkt erop dat de kudde (in hun ogen), zonder slag of stoot, schoorvoetend weliswaar, zal toegeven aan alle 'maatregelen' 'die nu eenmaal nodig zijn' 'voor onze en andermans veiligheid' 'ja toch?'

Laat ze niet toe in het enige domein dat de Goede God ons allen, zonder onderscheid des persoons, heeft gegeven.

In ons hoofd.

Schrijver: Ton Hettema, 30 maart 2020


Geplaatst in de categorie: maatschappij

3.3 met 7 stemmen 213Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Freek Berglust
Datum:
31 maart 2020
Met waardering voor de uitleg en duiding van Max, resteren nog steeds dezelfde vragen. Ofwel kan deze columnist van de dag in heldere redeneringen aangeven in hoeverre ook de Corona crisis manipulatie is in communicatie? Ofwel hoe wordt ons een rad voor de ogen gedraaid in de huidige pandemie? Lezers mogen zo langhzamerhand wel eens lezen hoe de auteur in duidelijke tekst vorm geeft aan zijn hartenkreet hoe het mediageweld tegemoet te treden. Ik citeer: '(…) met het angstloze zwaard van de rationaliteit te pareren.' Einde citaat.
Naam:
Max
Datum:
30 maart 2020
Het tegengeluid waar wij zo benieuwd naar waren laat zich als volgt samenvatten:

In de eerste zes alinea's wordt op nogal omstandige wijze een poging gedaan om vanuit recent-historisch perspectief duidelijk te maken waarom wij - degenen die buiten de echelons en stratosferen van decisionmakers bivakkeren - argwaan moeten blijven koesteren tegen de steeds verder om zich heen grijpende tentakels van big brother Indoctrinatie.

Onze kritische vermogens raken verlamd door dichtslibbing van ons brein als gevolg van oververzadiging van imput van allerlei varianten van dwdd: de wereld draait dol.

De dwangmatige doolhoofden (decisionmakers en hun handlangers, lakeien en bedienden) zijn bezig hun laatste troefkaart uit te spelen: Newspeak in de vorm van de omkering van waarden.

Dit laatste interpreteer ik als aanslag op het immuunsysteem van onze mentale, geestelijke autonomie.
Gesteld dat dat de bedoeling is, dan nog blijft Monsieur Coronavirus in het ongewisse steken van een nog niet opgehelderd mysterie.
Naam:
Freek Berglust
Datum:
30 maart 2020
De moedige poging van de columnist om meer helderheid te verschaffen over de manipulatie van de communicatie tijdens Corona, is voor mij zeer teleurstellend. Er is weinig echte uitleg. Strakke redeneringen over middel en kwaal in de huidige pandemie ontbreken. Dat wij zelf mogen nadenken naast al het mediageweld, spreekt voor zich. Echter, de column van de dag biedt geen enkel inzicht in de mate waarin wij nu een rad voor de ogen gedraaid krijgen. Eigenlijk ontbreekt voor mij hetgeen de schrijver zelf noemt. Namelijk alle berichten vanuit overheden 'met het angstloze zwaard van de rationaliteit (te) pareren'. Van dat laatste kan ik nog veel te weinig terugvinden in de bijdrage in deze column. Meer is de tekst voor mij een opeenstapeling van gevoelens, flarden, gedachten, herinneringen en angsten.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)