Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit middel.

1. Wat is kussen en waarvoor wordt het gebruikt?

Kussen is het mondeling betasten of schijnbaar betasten van een lichaam van een ander. Dit kan tweezijdig worden toegepast, waarbij de monden elkaar beroeren of bijvoorbeeld de monden in de buurt gehouden worden van elkaars wang. Dat laatste kan twee, drie of meerdere malen herhaald worden, waarbij de wang wordt afgewisseld en naar smaak al dan niet een welluidend smakkend geluid aan de procedure wordt toegevoegd.

Kussen wordt gebruikt om genegenheid voor een andere persoon te laten blijken. Het kan hierbij gaan om eenzijdige of wederzijdse innige verliefdheid, maar ook om aan te geven dat men vriendschapsbanden wil onderhouden of dat er sprake is van de intentie om een goede zakelijke of politieke verstandhouding aan te gaan.

In de regel wordt het gebruikt als begroeting. Om onderscheid te maken tussen een innige verliefdheid en andere soorten kussen, worden de andere soorten kussen vrijwel uitsluitend op of in de buurt van de wang gegeven en in de regel tijdens de begroeting of, in sommige culturen, tevens bij het afscheid.

2. Wat moet u weten voordat u kust?

Kussen is afhankelijk van culturele gebruiken. Daarnaast zijn er binnen een bepaalde cultuur ook sterk persoonlijke wensen. Het is aan te raden om, voordat u over gaat tot het gebruik van het middel, eerst met uw te kussen persoon overeen te komen volgens welk cultureel gebruik u hem of haar wilt kussen. Hieronder is een lijst opgenomen van verschillende gebruiken.

Het is belangrijk te weten dat als u het middel toepast op iemand die van een ander cultureel gebruik uitgaat, misverstanden groot kunnen zijn. Mocht de ander van u verwachten dat u kust en u doet het niet, dan kan u bij hem of haar als bot te boek komen te staan. Uw kansen op het sluiten van een handelsovereenkomst of huwelijk kunnen sterk verminderen. Echter, kust u terwijl de ander dat niet verwacht en zelfs niet opportuun acht, dan kunt u in ernstige conflicten terecht komen met niet alleen verminderde kansen op een handelsovereenkomst of huwelijk, maar ook toegenomen kansen op handtastelijkheden die zo ernstig kunnen zijn, dat u de dokter moet raadplegen.

Raadpleeg de onderstaande lijst, voordat u overgaat tot het toedienen van een kus aan een persoon.

3. Hoe wordt kussen gebruikt?

Kussen wordt gebruikt om te laten zien dat u genegenheid jegens een andere persoon voelt. Deze genegenheid kan ongemeend zijn, oppervlakkig zijn of juist zeer intens en zeer oprecht doorleefd zijn.

In een enkel geval wordt de kus juist gebruikt als daad van agressie. De gever van de kus verwacht in dat geval, dat de ontvanger niet gediend is van de ontvangst van een kus en besluit juist daarom de kus te geven, in de hoop op het opwekken van de door hem gewenste bijwerkingen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Kussen kunnen ernstige ziektes overdragen. Hieronder vallen zelfs enkele dodelijke ziektes. Mocht u van plan zijn iemand te kussen, dan adviseren we u eerst de dokter van uw kusdoelwit te raadplegen. Ditzelfde adviseren we u, mocht u het plan opgevat hebben zich te laten kussen door een ander.

Een tweede groep bijwerkingen is dat de persoon, die door u gekust wordt, meent dat hij of zij niet gediend is van uw kussende toenadering en daardoor emoties kan ervaren die uit een breed spectrum rollen. Vaak is dit het gevolg van het volgens de cultuur van de ontvanger op een onjuist moment of op een onjuiste plaats toedienen van de kus. Om dit te voorkomen, adviseren we u alvorens u overgaat tot het toedienen van de kus in overleg te gaan met de persoon aan wie u een kus wilt geven over de betamelijkheid van het toedienen van de kus. Beschrijf daarbij nauwkeurig op welke plaats u de kus zou willen toedienen.

Een andere mogelijke bijwerking is dat de persoon die door u gekust wordt, verwachtingen ontwikkelt tot nader lichamelijk contact van andere aard en zelfs tot het aangaan van een langdurige verhouding die tot levenslang kan duren. Een andere mogelijke bijwerking is, dat u zelf dergelijke verwachtingen ontwikkelt. Daarom adviseren we u alvorens iemand te kussen, eerst een psycholoog te raadplegen, zowel uw eigen als die van degene die u wilt kussen of waarvan u overweegt of u zich door die ander wil laten kussen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor deze en andere mogelijke bijwerkingen.

5. Kuslijst

Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van hoe u bepaalde personen kunt kussen. We nemen geen enkele aansprakelijkheid mocht u de lijst gebruiken, zonder voorafgaand overleg met artsen, psychologen en de te kussen persoon deze lijst.

Bakkersvrouw of minister: een bakkersvrouw of minister kust u niet.

Brandweermannen: u kunt als vrouw een brandweerman kussen nadat hij u of een door u geliefde persoon uit een brandend huis heeft gered. In andere gevallen wordt het afgeraden brandweermannen te kussen.

Fransman, Russische of Italiaanse (zaken)man: u kunt hen langs de wang kussen. Bij Russen kunt u, als man, daarbij hardere smakgeluiden maken.

Japanners: kust u niet.

Jarige vrouw: u kunt haar langs de want kussen, ongeacht uw geslacht. Waakt u er wel voor dat ze niet valt onder een categorie vrouwen die niet gekust wil worden.

Nederlandse homoseksueel: wil graag door eenieder gekust worden, tenzij hij niet uit de kast is. In dat geval wil hij gekust worden volgens de regels van een Nederlandse protestantse man.

Nederlandse protestantse man: kunt u uitsluitend kussen als u een vrouw bent en alleen langs de wang, tenzij u een innige relatie wilt of heeft. In dat geval kunt u ook andere plaatsen proberen.

Niet genoemde religieuze voormannen: de meest orthodoxe religieuze voormannen kust u niet. Meer liberaal ingestelde voormannen (die dan ook vrouw kunnen zijn), kunt u langs de wang kussen.

Ondergetekende: kus mij maar niet.

Paus en andere hoge katholieke heren: u kust hen op de ring.

Vriendin die geen moslim is: u kunt haar langs de wang kussen. Indien u een innige relatie heeft, dat kunt het kusdoelgebied uitbreiden. Hoedt u er wel voor dat ze niet boos op u is. In dat geval kunt u beter niet kussen.

Vriendin die moslim is: indien uw vriendin verwesterd is en in Nederland mag blijven wonen, kunt u haar bekussen als een vriendin die geen moslim is. In andere gevallen raden we u aan haar niet te kussen, tenzij u een vrouw bent. Dan kunt u haar langs de wang kussen.

Zakenman: kunt u uitsluitend kussen als u een vrouw bent. In sommige gevallen en bij sommige vrouwen is vol op de mond kussen gunstig voor de kansen van uw zaak. Mocht u als vrouw hiërarchisch onder hem vallen, dan is het raadzaam hem te kussen.

Zakenvrouw: u kunt haar langs de want kussen, ongeacht uw geslacht. Mocht u hiërarchisch onder haar vallen, dan is het voor mannen raadzaam niet te kussen.

Schrijver: Jan R. Lunsing, 8 september 2011


Geplaatst in de categorie: liefde

3.0 met 2 stemmen 207Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)